Nirvana SHOP

Zasady i warunki

1Warunki ogólne

 1. Korzystając z tej witryny (dostęp, przeglądanie, kupowanie, itp.), akceptujesz politykę, zasady i warunki określone na tej stronie.
 2. Zgadzasz się również na przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i przepisów, w tym przepisów kontroli eksportu i reeksportu.
 3. Jeżeli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie możesz korzystać z tej witryny.

2Warunki wysyłki

 1. Nirvana nie ponosi odpowiedzialności za to, co może się zdarzyć z zamówieniem podczas transportu. Chociaż wysyłamy nasze zamówienia pocztą priorytetową, zawsze istnieje niewielkie ryzyko jego utraty i należy być tego świadomym przed złożeniem zamówienia.
 2. Czas dostawy jest zależny nie tylko od naszej poczty, ale także, co oczywiste, od lokalnej usługi pocztowej. Z tego powodu możemy udzielić tylko przewidywalnego czasu wysyłki na podstawie naszych ogólnych doświadczeń.

3Zwroty i anulowanie

 1. Jeśli chcesz zrezygnować z opłaconego zamówienia lub otrzymać zwrot płatności, należy pamiętać, że pobieramy opłatę administracyjną w wysokości 5 euro za transakcję.

4Polityka prywatności

 1. Zobacz nasze oświadczenie o ochronie prywatności.

5Informacja prawna

 1. Importowanie, magazynowanie i dostarczanie nasion konopi nie jest przedmiotem regulacji Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r. W krajach takich jak Holandia, swoboda handlem nasionami konopi jest wyraźnie uwzględniona w przepisach krajowej Ustawy opiumowej lub Ustawy o środkach odurzających.
 1. Niestety, regulacje i implementacja prawa dotyczącego nasion konopi często różnią się w zależności od kraju. Z tego powodu radzimy zasięgnąć informacji o regulacjach obowiązujących w danym kraju lub regionie.
 2. W niektórych przypadkach istnieje możliwość uzyskania zezwolenia dla celów przemysłowych, medycznych i rolniczych.
 3. W szeregu krajów handel nasionami konopi nie wymaga zezwolenia. Czasami jednak w przypadku eksportu nasion konopi do wymienionych wcześniej celów wymagane jest przekazanie odpowiedniego powiadomienia.
 4. Jeżeli obowiązek zgłoszenia ma zastosowanie, należy z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie nas, organy władzy lub oba podmioty.
 5. Wysyłamy nasze nasiona z zastrzeżeniem, że osoby trzecie w konflikcie z prawem, nie będą z nich korzystać.
 6. Sklep Nirvana nie ma zamiaru nakłaniać nikogo do działania wbrew prawu. Wyraźnie podkreślamy, że wszystkie osoby nabywające nasze nasiona są odpowiedzialne za swoje przyszłe czyny.
 7. Sklep Nirvana nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

6Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIELI SKLEPU, JEGO FIRMA MACIERZYSTA, PODMIOTY ZALEŻNE LUB STOWARZYSZONE, LUB ICH WŁAŚCICIELE, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, POŚREDNIE (W TYM, LECZ NIE TYLKO, DOTYCZĄCE UTRATY DANYCH, UŻYTKOWANIA LUB ZYSKÓW), SPOWODOWANE PRZEZ ZŁAMANIE UMOWY, ZANIEDBANIE, LUB W INNY SPOSÓB, JEŻELI PRZEDSIĘBIORSTWO TO ZOSTAŁO POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ZGADZASZ SIĘ, ŻE MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z KAŻDEGO SPRZEDANEGO PRODUKTU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ JEGO CENY. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE SZKODY, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ ZATEM NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W STOSUNKU DO CIEBIE W ZAKRESIE PRAWA W ŚWIETLE TEJ UMOWY.